शुभकामना
ChairmanCentral Chairman Yas Bahadur Rai बाँकी पृष्ठ
हाम्रा दाताहरु
 • श्री कृष्ण राईश्री कृष्ण राई “स्व.देश बहादुर राई स्मृति मेडिकल ट्रष्ट २०७२” हालको मूलधनः रु.१०१,००५।००
 • श्री जीत बहादुर राई/ बि.बि. राई"स्व. धनसरी राई स्मृति मेडिकल ट्रष्टू" हालको मूलधनः १,०४,३००।००
 • श्री मदन कुमार राई"मदन कुमार राई परवर्तन अभियान कोष" उद्यमी/बानी परिवर्तन हालको मूलधनः 106,500.00
 • श्री धनकुमार राई"नौबहादुर राई स्मृति खेलकुद कोष" खेलकुद हालको मूलधनः 55,400.00
 • श्री मन बहादुर बाहिङ राई"मन लक्की उद्यम कोष" उद्यामी हालको मूलधनः १,१६,५००।००
 • श्री लइन्द्र कुमार राई"सूर्याबहादुर/आसमाया राई स्मृति कोष" पत्रकारिता हालको मूलधनः 53,900.00
 • श्री नन्दराज राई"पे्रकुरा स्मृति मेडिकल क्यान्सर ट्रष्ट" स्वास्थ्य हालको मूलधनः 71,000.00
 • श्री जसु राई/श्री पर्खी राई/श्री मानबीर राई"दाजु भाइ मेडिकल ट्रष्ट" स्वास्थ्य हालको मूलधनः 220,0000.00
 • श्री पुर्णदास राई"फुर्दिकि राई (शेर्पा) स्मृति मेडिकल ट्रष्ट" स्वास्थ्य हालको मूलधनः 54,600.00
 • श्री तुल बहादुर राई"ईश्वरी राई स्मृति मेडिकल ट्रष्ट" स्वास्थ्य हालको मूलधनः ६०,५००।००
 • श्री डिल्लीराम राई"वाकधान राई स्वास्थय स्मृतिकोष" वास्थ्य हालको मूलधनः १३९,९००।००
 • श्रीमती बिद्या देबी राई"राजबीर राई स्मृति कला तथा साहित्यकोष" कला तथा साहित्य हालको मूलधनः 114,400.00
 • श्रीमती राधा देबी राई"बैश खालिङ मेडिकल ट्रष्ट" स्वास्थ्य हालको मूलधनः 59,300.00
 • श्री यस बहादुर राई"धनसुभा राई स्मृति मेडिकल ट्रष्ट" स्वास्थ्य हालको मूलधनः 58,000.00
 • श्री बिष्णु–चन्द्र राई"बिष्णु–चन्द्र उच्च शिक्षा छात्रबृत्ति कोष" शिक्षा हालको मूलधनः 165,300.00
 • श्री कृष्ण बहादुर राई/बसन्त राई"धनबीर राई स्मृति शिक्षा छात्रबृत्ति कोष" शिक्षा हालको मूलधनः 170,400.00
 • श्रीमती सुन्दरी देबी राई"निम्ठुले–बिष्णुमाया राई स्मृति मेडिकल ट्रष्ट" मेडिकल ट्रष्ट हालको मूलधनः 55,100.00
 • श्री तेज बहादुर राई/श्री चन्द्र बहादुर राई/श्री शिर बिर राई/श्री शेर बहादुर राई"छिते नैनशुभा राई स्मृति शिक्षाकोष" शिक्षा हालको मूलधनः 211,900.00
 • श्री गोकर्ण राई"गोकर्ण राई उच्च शिक्षा छात्रबृत्ति कोष" शिक्षा हालको मूलधनः 117,100.00
 • जिमी (राई) उत्थान समाज, सोलुजिमी (राई) माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्ति शिक्षा हालको मूलधनः 89,000.00
 • श्री स्व. दौलत बहादुर राईदौलत बहादुर राई माध्यमिक शिक्षा छात्रबृत्ति कोष शिक्षा हालको मूलधनः 56,800.00
अन्य दाताहरु

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player